Asystent ds. strategii i kształtowania cen

Tubes International Sp. z o. o.
Ul. Bystra 15 a
61-366 Poznań

 

poszukujemy pracownika:

Asystent ds. strategii i kształtowania cen
Miejsce pracy:Poznań

Typ zatrudnienia: Umowa o pracę

 

Jaki będzie zakres twoich działań:
 • tworzenie, raportowanie oraz bieżące wprowadzanie zmian do umów z klientami,
 • wprowadzanie danych do cenników sprzedażowych,
 • aktualizacja cenników sprzedażowych,
 • udział w procesie ustalania narzutów w cennikach sprzedażowych,
 • udział w projektach optymalizacyjnych,
 • analizy oraz raportowanie związane z procesem kształtowania cen,
 • współpraca z innymi działami oraz spółkami Grupy Tubes,
Co będzie tobie potrzebne na tym stanowisku:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe: ekonomia, finanse i rachunkowość,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w tym zaawansowana znajomość MS Excel),
 • umiejętność zarządzania dużymi bazami danych oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonych analiz,
 • duże zdolności analityczne, kreatywność, samodzielność, dynamika w działaniu,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • mile widziana znajomość systemów klasy ERP – IFS,
Co możemy tobie zaoferować:
 • pracę w firmie z ponad 25-letnim,
 • umowę o pracę,
 • pakiet prywatnej opieki zdrowotnej na umowie na czas nieokreślony,
 • możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności w projektach lokalnych, jak również międzynarodowych,
 • możliwość uczestniczenia w ciekawych procesach analitycznych,
 • realny wpływ na działanie obszaru kształtowania cen.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym Tubes International sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Tubes International sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bystrej 15a, KRS: 0000124055, NIP: 7810046084, REGON: 630115103, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124055.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@tubes-international.com
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Tubes International sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do zakończenia procesu rekrutacji.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Tubes International sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Tubes International sp. z o.o.

Podobne oferty

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy

Gdzie jeszcze rekrutują?