Dyrektor zespołu sprzedaży systemy CRM / ERP

TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od ponad 10 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
Dla naszego klienta, jednej z kluczowych firm wdrożeniowych, specjalizującej się w systemach ERP, CRM, BPM, WorkFlow, Cloud, prowadzącej zaawansowane projekty wdrożeniowo / integracyjno / utrzymaniowe w Europie,szukamy osoby na stanowisko:
Dyrektor zespołu sprzedaży systemy CRM / ERP
MIASTO Warszawa
Nr ref.: 43150#21030078
Zakres obowiązków:
 • Odpowiedzialność za opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie strategii sprzedażowej spółki
 • Zarządzanie zespołem sprzedaży, lead generation, presales
 • Zarządzanie lejkiem sprzedaży
 • Osiąganie celów strategicznych poprzez zapewnianie adekwatnej jakości lejka sprzedaży
 • Zarządzanie wieloma wieloetapowimy procesami sprzedaży na rynku UE
 • Kompetencje pozwalające na skuteczne budowanie oraz zamykanie skomplikowanych sprzedaży u rozproszonych klientów międzynarodowych
 • Standaryzacja procesów w podległym dziale sprzedaży,
 • Standaryzacja i rozliczalność procesów sprzedaży, marketingu i presales
 • Rozwój systemu CRM w zakresie automatyzacji procesów sprzedaży
 • Identyfikacja potencjalnych hipotez dotyczących czynników zwiększających prawdopodobieństwo dosprzedaży / sprzedaży krzyżowej (up-sell i x-sell) i ich weryfikacja
 • Monitorowanie działu marketingu przede wszystkim pod wzgędem efektywności realizowanych kampanji sprzedażowych, budżetu oraz zdefiniowanych celów
 • Bieżące analizowanie wskaźników oraz skuteczności prowadzonych działań, służące zapewnieniu przewidywalności osiągania celów sprzedaży
Wymagania:
 • Minimum 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w obszarze ERP
 • Doświadczenie we wdrażaniu i opracowywaniu strategi sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych,
 • Doświadczenie w zarządzaniu pionem sprzedaży skomplikowanych rozwiązań korporacyjnych IT
 • Doświadczenie w zarządzaniu pionem presales i działem marketingu
 • Doświadczenie poparte sukcesami we wdrażaniu strategii sprzedaży
 • Doświadczenie w pracy z systemami ERP i systemami CRM,
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • Wykształcenia wyższego lub adekwatne doświadczenie
Oferujemy:
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Szybką ścieżkę rozwoju do członka zarządu
W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883" Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/iż administratorem moich danych jest TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118

Podobne oferty

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy

Gdzie jeszcze rekrutują?