Pracownik ds. zakupów inwestycyjnych maszyn i sprzętu

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko
ds. zakupów inwestycyjnych maszyn i sprzętu

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ILK/69/09/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres obowiązków:
 • projektowanie listy zakupów maszyn i sprzętu do utrzymania drogi kolejowej z uwzględnieniem aktualnych potrzeb oraz możliwości ich finansowania,
 • rozeznanie rynku potencjalnych dostawców sprzętu pod kątem zastosowania nowoczesnych technologii w utrzymaniu drogi kolejowej,
 • przygotowanie, aktualizowanie planów i harmonogramów rzeczowo  - finansowych realizacji zakupów sprzętu, w tym zakupów finansowanych w ramach projektów UE,
 • opracowanie projektów uchwał i wniosków dotyczących projektu umożliwiających realizację opracowań studialnych oraz zakupów sprzętu technicznego,
 • przygotowanie części technicznej dokumentów przetargowych, udział w komisjach przetargowych oraz nadzorowanie realizacji umów dotyczących zakupów i modernizacji pojazdów kolejowych, maszyn i sprzętu,
 • udział w ocenie kwalifikowalności wydatków oraz w opracowaniu części (będących w kompetencji zespołu projektowego) raportu końcowego,
 • uzgadnianie w zakresie merytorycznym dokumentów związanych z zakupami sprzętu przygotowywanych zgodnie z zakresem kompetencji przez inne komórki organizacyjne.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności transport kolejowy lub mechanika i budowa maszyn,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata  pracy w specjalności związanej z drogami kolejowymi lub zamówieniami publicznymi, 
 • wiedza zawodowa w zakresie infrastruktury kolejowej, eksploatacji, maszyn i pojazdów kolejowych, zamówień publicznych,
 • gotowość do sporadycznych wyjazdów służbowych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym, 
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami, elastyczność w działaniu,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy

Gdzie jeszcze rekrutują?