Sales Specialist - marketing products (UKI market)

 

We are a marketing agency. At Polymus we specialize in creating integrated marketing campaigns, carried out with the use of various communication channels, conducted with the use of various media. We can call ourselves the pioneers of the advertising market in Poland - we have been operating since 1996.

 

So if you are interested in marketing & love sales, there is an amazing opportunity to join our growing team.

Currently we have open positions for:

 

Sales Specialist - marketing products
(UKI market)
Warsaw, currently full remote
Job description:
 • Building and maintaining business relationships with new customers form UKI market
 • Selling marketing services and products - based on given leads to the potential and new clients from UKI market
 • Advising and educating customers in issues related to marketing products
 • Management of all issues related to your job
 • Achieving given targets and regular reporting including day to day analysis of your work
Qualifications & competencies:
 • Excellent written & spoken English (native speakers or near, C1 + level), English will be used for business communication
 • At least 1,5 years’ of professional experience in sales or account management; preferably in international environment
 • Strong interest in marketing & communication, new technology & e-commerce
 • Great communication skills (building relationships, presenting & negotiating)
 • Proactiveness, engagement, and willingness to constant growth and development
 • Experience in building relationships with customers from UKI market will be an asset
 • At least Bachelors degree, in the field of marketing, management or business studies would be an asset
Joining us means the following advantages:
 • Opportunity to grow your career in marketing sector
 • Attractive remuneration & benefit package
 • Trainings & growth programs
 • Opportunity to join a great organization and great teams
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polymus Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000013088814.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 KP – ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody są także pozostałe sþółki, w ramach grupy kapitałowej, której częścią jest Polymus sp. Z o.o. w zakresie procesu rekrutacji. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 24 miesięcy.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podobne oferty

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy

Gdzie jeszcze rekrutują?