Specjalista ds. Sprzedaży

Minerals DC Nowak Sp. z o.o. Sp.k. powstała w 2017 roku w wyniku podjęcia współpracy przez firmy Handel i Minerały Nowak Sp. z o.o. Sp. k oraz belgijskiej firmy Group De Cloedt. Głównym profilem działalności Spółki zaspakajanie narastających potrzeb rynku na kruszywa naturalne. Jako pionier i jedyna firma w Polsce zajmuje się̨ pozyskiwaniem, przerobem i sprzedażą̨ kruszyw morskich pochodzących ze złoża zlokalizowanego w basenie Morza Bałtyckiego. 

 

Drugą silną i stale rozwijaną gałęzią działalności MDCN jest sprzedaż i dystrybucja kruszyw łamanych ze Skandynawii. Oferowana gama produktów charakteryzujących się najwyższą jakością, znajduje zastosowanie w produkcji mieszanek betonowych, mas bitumiczno-asfaltowych a także w szerokorozumianej rozbudowie infrastruktury drogowej i kubaturowej. Minerals DC Nowak poza sprzedażą kruszyw ze Skandynawii oraz pozyskiwaniem surowca z dna Morza Bałtyckiego, zajmuje się robotami czerpalnymi i podwodnymi, w tym bagrowaniem. Załogi statków DC realizują najbardziej skomplikowane technicznie projekty w Polsce i na Świecie.

 

W związku z rozwojem Firmy poszukujemy osoby na stanowisko: 

Specjalista ds. Sprzedaży
Miejsce pracy: Gdańsk

Twoje zadania:

 • uzupełnienie cenników w systemie ewidencyjnym;
 • udział w przygotowaniu ofert kierowanych do naszych kontrahentów;
 • sporządzanie zestawień w programie Excel
 • koordynowanie zagadnień logistycznych sprzedaży kruszyw.

Nasze oczekiwania:

 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu ewidencji związanej z ofertowaniem;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel);
 • doświadczenie w prowadzeniu ewidencji materiałowej, analitycznej, raportowej;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, min. B2;
 • umiejętność planowania prac i działań;
 • zdolność do myślenia procesowego i analitycznego;
 • samodzielność, skrupulatność, sumienność;
 • zaangażowanie i determinacja w działaniu, kreatywność oraz pomysłowość.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności;
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
 • po okresie próbnym bogaty pakiet medyczny;
 • preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (w skrócie: RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minerals DC Nowak Sp. z o.o. Sp.k. 80-601 Gdańsk, ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, lok. nr 2/38(ADO).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko ASYSTENT DS. ROZLICZE N I ANALIZ.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ciążący na nas obowiązek prawny, który wynika z przepisów prawa pracy); w zakresie pozostałych danych zawartych w ofercie pracy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 2).
Dodatkowo, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez ADO. W tym przypadku w zakresie danych zawartych w ofercie podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych, które przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego, jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, kadrowe, jak również organizujące proces rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane powyżej, zaś w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do końca roku kalendarzowego, w którym upłyną 2 lata od zakończenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Podobne oferty

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy

Gdzie jeszcze rekrutują?