Młodszy Specjalista ds. likwidacji szkód osobowych

SALTUS Ubezpieczenia z siedzibą w Sopocie
poszukuje kandydatów na stanowisko

Młodszy Specjalista ds. likwidacji szkód osobowych
Miejsce pracy: Sopot
Nr ref.: MSLSO/TUW/05/2022
Zadania na stanowisku:
 • obsługa zgłoszonych szkód, osobowych,
 • ocena zasadności i weryfikacja roszczeń,
 • współpraca z wszystkimi stronami procesu likwidacji szkody (m.in. ubezpieczeni, pośrednicy, podmioty zewnętrzne, lekarz orzecznik),
 • ustalenie wysokości odszkodowań oraz obsługa związanych z tym płatności i kosztów likwidacji szkody,
 • kontakt i obsługa telefoniczna klienta,
 • rozpatrywanie reklamacji związanych z procesem likwidacji.
Od kandydatów oczekujemy:
 • minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • wykształcenia co najmniej średniego,
 • znajomości przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, kodeksu cywilnego i przepisów związanych z obsługą szkód osobowych,
 • dobrej organizacji i umiejętności ustalania priorytetów,
 • dokładności, sumienności,
 • gotowości do rozwoju,
 • znajomości pakietu MS Office (Word, Excel).
Oferujemy:
 • pracę w zespole specjalistów, pełne wsparcie merytoryczne,
 • ciekawe, dynamiczne zadania, różnorodność zagadnień dotyczących obsługi ubezpieczeń zdrowotnych i pracowniczych,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • szkolenia rozwojowe i dokształcające,

dodatki dla pracowników:

 • dofinansowanie urlopu,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dostęp do programu Multisport,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • świąteczne bonusy,
 • możliwość dołączenia do grupy sportowej, starty w imprezach charytatywnych,
 • wolontariat pracowniczy
 • dobrą lokalizację biura, blisko centrum Sopotu, dworca SKM i morza,
 • możliwość rozpoczynania pracy między 7:00 a 9:00,
 • praca zdalną - 4 dni w miesiącu.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podobne oferty

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy

Gdzie jeszcze rekrutują?