Rental Sales Agent (m/f/d)

SUMMER JOB AIRPORT - RENTAL SALES AGENT (M/F/D)

Would you like to spend your summer in Germany and even get paid for it? Then this is your chance! Apply for our summer jobs at SIXT and stay with us for 3 consecutive months in the role of Rental Sales Agent (m/f/d) full time in one of our airport stations.

As part of our SIXT family you will spend 5 days per week in the branches and still get plenty of free time for leisure and various activities.

Ideally, you have already gained experience in customer service or have been working in the service sector, hotel, gastronomy or as a retail promoter and are searching for a new opportunity.

 

Your tasks are:

 • You provide the best service to our national and international customers at the airport

 • You prepare the rental agreement for our high class and modern fleet

 • You advice on and up-sell vehicles and optional extras according to the customer’s needs

 • You ensure an excellent customer experience while adhering to our service standards

 • You coordinate and schedule our premium car pool

 • You complete daily administrative tasks and adhoc requests

Your Qualities:

 • You are available to spend 3 months abroad and you are looking for a seasonal or student job

 • You are service oriented and enjoy being in a client facing role

 • Ideally, you have already gained experience in a similar service focused role (e.g. retail, hotel, gastronomy, etc.)

 • Not only are you confident and sales oriented but you can convince with your charm

 • Even during challenging times you keep calm and act in an organised and responsible manner

 • You speak fluently English, ideally you can communicate in German as well and you hold a valid driver’s license

Why Sixt?

In order to ensure you a smooth start in Germany, we take care of your accommodation and rent, pay a daily allowance for meals and cover your flight costs on top of the base salary, incremental sales and shift bonuses.

Your own uniform is waiting for you and we provide you with a smooth on and offline onboarding. The perfect basis for your prospective career start within SIXT - even worldwide! Perhaps you even want to stay further on and become a regular co-worker in Germany? Everything is possible!

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Eurorent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-977) przy ul. Arabskiej 9 (tel: 22 5111 550, biuro@sixt.pl). Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Eurorent sp. z o. o. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane ogłoszeniem stanowisko na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych (e-mail: IOD@sixt.pl; adres do korespondencji: ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - również przez czas trwania przyszłych rekrutacji. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w zakresie określonym przez art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (a w tym m.in.: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia) skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Podobne oferty

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy

Gdzie jeszcze rekrutują?